Wij gebruiken cookies voor statistische doeleinden. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet openbaar gemaakt.


De informatie die op dit formulier wordt verzameld, wordt geregistreerd in een geautomatiseerd bestand door het bedrijf NFD sàrl- vertegenwoordigd door M.C. Gerhardt, Route de Burange 208 L-3429 Dudelange (Groothertogdom Luxemburg), waarmee u per mail contact kan opnemen via info@aquabion.lu om een advies of een bestek op te stellen die relevant is voor de behoeften van de uiteindelijke installatie.De wettelijke basis van de verwerking is de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een contract of het opstellen van een bestek.

De verzamelde gegevens worden alleen aan de volgende ontvangers doorgegeven: het bedrijf NFD sàrl, Route de Burange 208 L-3429 Dudelange, wiens handelsnaam "Aquabion" is.

De gegevens worden 5 jaar bewaard en daarna gearchiveerd.

U kunt toegang krijgen tot uw gegevens, deze corrigeren, verzoeken om verwijdering, of uw recht uitoefenen om de verwerking van uw gegevens te beperken. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijden intrekken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt eveneens uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen.

Bezoek cnil.fr voor meer informatie omtrent uw rechten.

Om deze rechten uit te oefenen of voor vragen over de verwerking van uw gegevens in dit systeem kan u contact opnemen met onze afdeling die verantwoordelijk is voor de uitoefening van de rechten en dit via mail info@aquabion.lu postadres: Route de Burange 208 L-3429 Dudelange (Luxemburg) of telefonisch op het nummer 09 77 5503 59.

Als u, nadat u contact met ons hebt opgenomen, van mening bent dat uw rechten op "gegevensbescherming" niet zijn gerespecteerd, kunt u klacht indienen bij de CNIL.